Våra tjänster

Vad vi erbjuder

 • Vi är specialiserade på att omvandla egenutvecklade applikationer utan kontroll till en skalbar och standardiserad IT-lösning.
 • Om ditt företag och IT-system har några eller flera av nedanstående problem är GCIT din strategiska partner för digital transformation med hög smidighet och djupgående fokus på affärsvärde.
 • Vanliga problem –
  • Affärskritiska applikationer med många fel, brister och oöverkomliga
  • Personliga beroende
  • Produktivitet och skalbara problem - Hög kostnad i arbetstimmar
  • Säkerhetsproblem
  • Redundanta lösningar utan ett klart syfte
  • Bristande efterlevnad av IT-strategi
 • Engagemangsmodell – GCIT-inställning till dina problem –
  • GCIT Engagement börjar med en förstudie (vanligtvis några dagar) genomförd i form av
   • Intervjuer med affärssponsorer för att förstå och utvärdera affärsändamål och mål som ska uppnås
   • As-Is-analys: Genomföra mini-workshops med viktiga intressenter
   • SWOT-analys – Problemförklaringar och användningsfall
   • Rekommendationer och färdplan (To-Be state): mini-workshops
   • Vägledning vid val av IT-verktyg
  • Ytterligare engagemang baserat på kundval - Utveckling / Implementering / Supportpartnerskap

Forvaltning Utveckling Utbild Proaktiv Sakerhet Roadmap Dataanalys