Ditt problem

Finns det en känsla av att företagets vision inte är förankrad genom hela företaget och att man har svårt att nå gemensamma mål!?

Om så är fallet – du är inte ensam om den känslan! I själva verket är detta ofta den normala situationen!

Erfarenhet visar att de olika funktionerna inom samma företag många gånger är isolerade och inte kan ha gemensamma mål och även om de har gemensamma mål kan de inte utföra dessa mål effektivt.

En av huvudorsakerna till detta är – fragmenterat IT-landskap som ofta inte stödjer verksamheten.

Hur ska alla intressenter i en process eller kopplade processer, interna eller externa parter, samarbeta sömlöst mot den gemensamma visionen och målen? – lös den ekvationen och du har en konkurrensfördel!

 

Vår modell för värdeförslag

Med vår djupa domänkunskap inom "PLM" och "Source to Pay", och 30+ år erfarenhet inom affärs- och IT-utveckling, engagerar vi oss med kunden från början till slut.

Vad vi gör:

 • Förstudier (SWOT-analys) av landskaps- och IT-system och de processer de stödjer.
 • Ny lösningsutvärdering och rekommendation
 • Processomarbetning
 • Strategisk färdplan
 • Projektledning
 • Utveckling & underhåll av både kundanpassade och standardlösningar
 • Implementering & Utbildning
 • Support i olika former, allt efter behov

Vi tror på att bygga relationer som varar längre och är övertygade om att "vi och bara vi" ska vara ansvariga för att leverera värde!

 

Vad vi erbjuder

Nulägesanalys av problemområden (Pain Area Analysis)

 • Vi interagerar med slutanvändare från verksamheten och försöker förstå grundorsakerna, identifiera sambanden mellan verksamheten och IT-besvären och för att senare använda detta som input till Affärs- och IT-utveckling om det behövs.
 • Stöder IT er verksamhet? Om du känner att din verksamhet och IT-systemen är frånkopplade, eller om du känner igen några av de nedan listade problemen, är vi din strategiska partner för digital transformation med hög smidighet och djupgående fokus på affärsnytta.
   • Verksamheten hatar IT och ser det som ett hinder
   • Affärskritiska applikationer med många fel, brister och oväntade problem
   • Personliga beroenden
   • Produktivitet och skalbara problem – Hög kostnad i mantimmar
   • Säkerhetsproblem
   • Redundanta lösningar utan ett tydligt syfte
   • Bristande efterlevnad av IT-strategi
 • Engagemangsmodell – Vårt förhållningssätt till dina problem –
   • Vårt engagemang börjar med en förstudie (vanligtvis några dagar) som genomförs i form av:
     • Intervjuer med företagssponsorer för att förstå och utvärdera affärssyfte och mål som ska uppnås
     • Nulägesanalys: Genomför miniworkshops med nyckelintressenter
     • SWOT-analys – Problemformuleringar och användningsfall
     • Rekommendationer och färdplan (önskad läge ): miniworkshops
     • Vägledning i val av IT-verktyg

 

Snabba lösningar

 • Vi är specialiserade på att omvandla hemmasnickrade applikationer till en skalbar och standardiserad IT-lösning.
 • Vid behov, skapar vi även en interimslösning som brygga till den beslutade slutlösningen

 

Projektledning

 • Ytterligare engagemang baserat på kundval – Utveckling / Implementering / Supportpartnerskap
Your problems
Our offer
Contact us for more information

Campaign offer

We offer a 2-day free of charge analysis of your problem on site at your place and give you a report containing
Identification of your biggest shortcomings and possible solutions
Cost estimate and high level project plan