Green Catalysator IT AB Grupp

  • Green Catalysator IT AB grundades 2018 och har sitt huvudkontor i Uppsala, Sverige med primärt fokus på Business Consulting.
  • För att utvidga affärshorisonten satsar GCIT AB på IT-utveckling och support.
  • För att positionera GCITs globala närvaro har dotterbolag etablerats i Indien. Ytterligare expansion pågår för att möjliggöra sömlöst 24/7-stöd för kunder över hela världen.